Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Wamika ? Procesing Sp. z o.o. w upadłości w Parczewie oferuje do sprzedaży, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, wózek widłowy Nissan

lubelskie, Parczew

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
14 760 zł
Numer ogłoszenia
34101977
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-06-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-200 Parczew
Ulica
Polna 72
Osoba kontaktowa
WAMIKA PROCESSING SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk Masy Upadłości "WAMIKA - PROCESSING" Sp. z o.o. w upadłości w Parczewie oferuje do sprzedaży, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, wózek widłowy NISSAN 7ZCF 1N11L15Q, rok produkcji 2008. Cena wywoławcza stanowi kwotę 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych zero groszy) brutto.
Wycena ruchomości oferowanej do sprzedaży oraz szczegółowymi warunkami konkursu ofert, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, lub w postaci elektronicznej (mailem zwrotnym), po przesłaniu przez osoby zainteresowane zakupem zapytania na adres: sylwia.dolecka@inlex.pl.
W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, syndyk dopuszcza możliwość przeprowadzenia uzupełniającej aukcji. Kupujący ma obowiązek wpłaty całości ceny na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży obciążają kupującego.
Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia prasowego (decyduje data wpływu oferty do kancelarii syndyka). Dodatkowe informacje pod nr. tel. 505355290, 81 479-45-53.
34101977
drukuj ogłoszenie