Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości EUROS Polska Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż ruchomości specjalistycznych do produkcji śmigieł do elektrowni wiatrowych

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
163269
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
20-07-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości EUROS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszowicach
prowadzi sprzedaż po cenie obniżonej o 40% ruchomości specjalistycznych do produkcji śmigieł do elektrowni wiatrowych
oraz maszyn i urządzeń ogólno-użytkowych, w tym m.in.:

Formy do produkcji łopat do elektrowni wiatrowych, frezarki, maszyny do impregnacji, maszyny do mieszania żywic, nagrzewnice gazowe, obrotnice do łopat i materiały do produkcji śmigieł do elektrowni wiatrowych, odkurzacze przemysłowe, podstawki do transportu łopat przy produkcji śmigieł do elektrowni wiatrowych, pompy próżniowe, regały, wagi platformowe, wciągarki, urządzenia do pomiaru ciśnienia, laser tracker API, rekuperatory, wiertarki promieniowe, żelkociarka

Składając ofertę oferent musi precyzyjnie wskazać, którego składnika oferta dotyczy z podaniem numeru i nazwy wskazanych w szczegółowym wykazie ruchomości
dostępnym na www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce: „Ogłoszenia i przetargi"

Oferty powinny obejmować kwotę netto i zobowiązanie oferenta do zapłaty podatku od towarów i usług VAT.
Oferty na kwotę niższą, niż cena minimalna za dany składnik nie będą brane pod uwagę.

Szczegółowe informacje dotyczące wykazu ruchomości można uzyskać pod nr tel.: 694-462-992
oraz za pośrednictwem adresu email: aakrzywicki@gmail.com lub kancelariasyndyka1@interia.pl

Szczegółowy wykaz ruchomości objętych sprzedażą jest dostępny na stronie internetowej www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce: „Ogłoszenia i przetargi"

Ruchomości można oglądać w dniach od 20.07.2021 r. do 03.08.2021 r. włącznie w Ustroniu, przy ul. Józefa Kreta 2 w godzinach od 09.00do 14.00
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Oferty pisemne uwzględniające dane kontaktowe oferenta (adres, tel., email) należy składać do dnia 03.08.2021r. włącznie:

- na adres: 44-100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z dopiskiem EUROS Polska Sp. z o.o. w upadłości
- na adres email: kancelariasyndyka1@interia.pl

Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ruchomości ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych
ze stanem technicznym ruchomości (art. 313 prawa upadłościowego w zw. z art. 897 Kodeksu postępowania cywilnego). W przypadku złożenia ofert o zbliżonej wysokości (różnica pomiędzy ofertą najwyższą,
a poprzedzającymi nie przekracza 10% ceny wywoławczej) - syndyk kwalifikuje te oferty do licytacji ustnej, która zostanie przeprowadzona w terminie wyznaczonym przez syndyka masy upadłości.
Do wzięcia udziału w licytacji ustnej zostaną zaproszeni wyłącznie uczestnicy procedury sprzedaży, których oferty zostały uznane za zbliżone.

W przypadku nie dojścia do skutku transakcji sprzedaży syndyk masy upadłości ma prawo zaoferować przedmiot sprzedaży kolejnemu oferentowi,
który zaoferował najkorzystniejszą cenę wyższą lub równą niż cena określona w ogłoszeniu

Zakupione ruchomości muszą zostać opłacone i odebrane w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od rozstrzygnięcia procedury sprzedaży.
Warunkiem wydania ruchomości jest uprzednie uiszczenie ceny sprzedaży. Syndyk zapewnia obsługę magazynową, natomiast czynności załadunku i transportu obciążają nabywcę.

drukuj ogłoszenie