Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu prowadzi wyprzedaż ruchomości.

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Numer ogłoszenia
163942
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
14-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
prowadzi wyprzedaż ruchomości, w tym m.in.:
I. Regałów do ekspozycji sprzętu AGD oraz gablot sklepowych w ilości 92szt. za cenę: 8,14zł. netto za 1szt. plus podatek VAT
II. Wózek magazynowy marki BT Products AB typ OP 1000 HSE za cenę nie niższą niż: 10% ceny oszacowania, tj. 3.220,00zł. netto plus podatek VAT

Regały, gabloty i wózek magazynowy można oglądać w dniach od 14.09.2021r. do 22.09.2021r. włącznie w Zabrzu, przy ul. Kopalnianej 32 i ul. Pyskowickiej 17 za wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
Szczegółowe informacje dotyczące regałów, gablot i wózka magazynowego, w tym zdjęcia można uzyskać pod nr tel.: 694-462-992 za pośrednictwem adresu email: aakrzywicki@gmail.com
Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ww. zapasów magazynowych oraz wózków magazynowych ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem technicznym ruchomości (art. 313 Prawa Upadłościowego w zw. z art. 897 Kodeksu postępowania cywilnego).

Zakupione ruchomości muszą zostać odebrane w terminie do 28 września 2021r. włącznie.

 

 

drukuj ogłoszenie