Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Energetycznego Centrum S.A. oglasza sprzedaż z wolnej ręki udziałów

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
15-10-2021
Numer ogłoszenia
34126231
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
.
Ulica
.
Osoba kontaktowa
NETINTERPRESS SEBASTIAN HAWRYŁO

SzczegółySyndyk Masy Upadłości Energetycznego Centrum S.A. w upadłości w Warszawie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości Energetycznego Centrum S.A. w upadłości, w postaci 124 udziałów w Spółce Europe Calling sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (KRS: 0000281962), za cenę nie niższą niż kwota 1,00 zł oraz 2973 udziałów w Spółce Multimedia Interactive sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (KRS: 0000441120), za cenę nie niższą niż kwota 1,00 zł.
Wszelkie informacje o przedmiocie i trybie sprzedaży ww. udziałów są dostępne za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.
Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02- 797 Warszawa lub w formie skanu za pośrednictwem e-mail: oferty@saltarski.comw terminie do dnia 15 października 2021 r. Oferta winna zawierać pełne dane oferenta, proponowaną cenę zakupu, podpis osoby uprawnionej oraz wskazanie którego prawa dotyczy oferta.
Oszacowania ww. udziałów dostępne do wglądu w Kancelarii Syndyka w Warszawie przy Al. KEN 55 lok. 27, po uprzednim uzgodnieniu terminu ich udostępnienia za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.
W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu), więcej niż jednej oferty na nabycie tego samego prawa, a nadto dane oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję.
Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości kupujący.
34126231
drukuj ogłoszenie