Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym zaprasza do składania ofert na zakup udziałów we własności samochodu marki Opel Meriva

podkarpackie, Baranów sandomierski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
2 650 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-10-2021
Numer ogłoszenia
34125959
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Ślęzaki 99
Osoba kontaktowa
WIESŁAWA KLECHA W UPADŁOŚCI

SzczegółyOGŁOSZENIE
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt V GUp 70/20, zaprasza do składania ofert na zakup udziałów we własności samochodu marki Opel Meriva nr rej. RTA 41840, VIN: WOLOXCE7584114990, rok produkcji 2007 za cenę nie niższą niż 2.650 zł. Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w terminie do 29 października 2021r. w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją na kopercie "OFERTA--V GUp 70/20" z dopiskiem "NIE OTWIERAĆ". Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty do Sądu, a nie data wysyłki listem poleconym.
Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowanej, na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Wisznicach o numerze: 18 8055 0006 0500 4045 2005 0001.
Sprzedaż odbywać się będzie z wolnej ręki po przeprowadzeniu przetargu według przepisów K.C. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru ofert dokona Syndyk Masy Upadłości. Określa się termin do zawarcia umowy sprzedaży nie dłuższy niż dwa miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego-Komisarza.
Szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00 w Kancelarii Syndyka, przy ul. Budowlanej 50 lok. 106, 20-469 Lublin, nr tel. 515 476 584, 515 476 638, (e-mail: dobrowolska.syndyk@wp.pl) gdzie również można zapoznać się z Opisem i oszacowaniem.
Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu oraz unieważnienia postępowania przetargowego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
34125959
drukuj ogłoszenie