Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości POL-FOODS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach zaprasza do udziału w przetargu (aukcji) na nabycie przedsiębiorstwa spółki działającej pod firmą POL-FOODS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach

warmińsko-mazurskie, Prostki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
50 000 000 zł
Numer ogłoszenia
34130084
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-10-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
19-335 Prostki
Ulica
Kolejowa
Osoba kontaktowa
POL-FOODS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości
POL-FOODS sp. z o.o. w upadłości
z siedzibą w Prostkach
zaprasza do udziału w przetargu (aukcji) na nabycie przedsiębiorstwa spółki działającej pod firmą POL-FOODS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach
1. Przedmiotem przetargu (aukcji) jest przedsiębiorstwo spółki działającej pod firmą POL-FOODS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach obejmujące aktywa wymienione we wniosku syndyka do Sędziego-komisarza o zatwierdzenie warunków przetargu datowanego na dzień 04 października 2021 roku, wysłanego do Sądu przesyłką poleconą w dniu 05 października 2021 roku przy uwzględnieniu wyłączeń opisanych w ww. wniosku.
2. Cena wywoławcza wynosi 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) netto.
3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie na rachunek bankowy masy upadłości POL-FOODS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Prostkach o numerze: 36 1160 2202 0000 0004 6489 8361, wadium w wysokości 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) z dopiskiem "Przetarg na nabycie przedsiębiorstwa - sygn. akt. VIII GUp 89/20)".
4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 26 października 2021 roku w gmachu Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty).
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2021 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XXV, godz. 10:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.
6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały we wniosku syndyka o zatwierdzenie warunków przetargu datowanego na dzień 04 października 2021 roku, wysłanego do Sądu przesyłką poleconą w dniu 05 października 2021 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. VIII GUp 89/20.
7. Z zatwierdzonymi warunkami przetargu zapoznać można się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. VIII GUp 89/20 oraz w Biurze Syndyka przy ul. Wiktorskiej 65 lok 3 w Warszawie.
8. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można w Biurze Syndyka przy ul. Wiktorskiej 65 lok. 3 w Warszawie, tel. (22) 843 44 12, sekretariat@kgkancelaria.pl
34130084
drukuj ogłoszenie