Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wierzytelności upadłego Adriana Folmera

opolskie, Kluczbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
02-11-2021
Numer ogłoszenia
34130568
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-10-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
54-215 Wrocław
Ulica
BYSTRZYCKA 69C
Osoba kontaktowa
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
ogłasza przetarg pisemny
na sprzedaż niżej wymienionych wierzytelności upadłego, za cenę nie niższą niż 75 % wartości nominalnej, wobec:
1. Adriana Folmera ostatnio zamieszkałego 46-200 Kluczbork, ul. Kołłątaja 1B/11, PESEL: 84031212490, o łącznej wartości nominalnej 332.853,34 złotych. Wierzytelność wynika z Wyroku Sądu Okręgowego Wydział III Karny w Opolu z dnia 23 października 2014 roku, sygn..akt III K 43/14, jako obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej upadłej.
2. Krzysztofa Kopańskiego ostatnio zamieszkałego 41-600 Świętochłowice, ul. Barlickiego 18/6, PESEL: 95021902736, o wartości nominalnej 1.690,00 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 5 października 2013 roku do dnia zapłaty. Wierzytelność wynika z nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Chorzowie, Wydział I Cywilny Sekcja ds. uproszczonych z dnia 11 sierpnia 2016 roku, sygn..akt I 1Nc 1081/16.
Oferty z ceną należy składać do 2 listopada 2021 roku drogą mailową na adres : syndyk@dariuszchudy.pl, lub listownie na adres Kancelaria Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 - 215 Wrocław. Jedynym kryterium wyboru jest cena.
O wynikach przetargu zostanie poinformowany tylko oferent, którego oferta zostanie przyjęta.
Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny,
Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
34130568
drukuj ogłoszenie