Ogłoszenie

Syndyk Darkostone Sp. z o.o. z siedzibą Lubartowie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, wchodzących w skład masy upadłości wierzytelności

lubelskie, Lubartów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
18 636,2 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-12-2021
Numer ogłoszenia
34139416
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
DARKOSTONE SPÓŁKA Z O.O. W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk Darkostone Sp. z o.o. z siedzibą Lubartowie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, wchodzących w skład masy upadłości wierzytelności o łącznej wysokości 18 636,20 zł, wynikających z tytułu niezapłaconych faktur wobec Spółki Darkostone, za kwotę nie niższą niż 2 000,00 zł. ( słownie: dwa tysiące złotych). Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją "Oferta na zakup wierzytelności Darkostone ", pod adresem :
Biuro Syndyka, ul. Nałęczowska 76, 20-831 Lublin, w terminie do 12 grudnia 2021 r ( liczy się data wpływu do biura syndyka). Szczegóły oferty dostępne są w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 76 od 9.00 do13.00 (tel: 798 791 056).
34139416
drukuj ogłoszenie