Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej zaprasza do składania ofert na zakup 99 udziałów w kapitale zakładowym Smart Art Production Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Wilczycach

dolnośląskie, Wilczyce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Cena
4 950 zł
Numer ogłoszenia
34150337
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2022

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
53-418 Wrocław
Ulica
szczęśliwa 38A/2
Osoba kontaktowa
KANCELARIA INSOLWENCYJNA SP. Z O.O.

SzczegółyOGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości Alicji Zakrzewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert na zakup następujących praw:
a) 99 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.950,00 zł w kapitale zakładowym Smart Art Production Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Wilczycach, KRS nr 0000490567,
b) 46 udziałów o łącznej wartości nominalnej 23.000,00 zł w kapitale zakładowym CAE AGENCY sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, KRS nr 0000441869,
c) 1.799 udziałów o łącznej wartości nominalnej 89.950,00 zł w kapitale zakładowym GET WELL sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Wilczycach, KRS nr 0000490611,
d) 1 udziału w kapitale zakładowym FAMA PR sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 100,00 zł, KRS nr 0000529836,
Sprzedaż może nastąpić za najwyższą zaoferowaną cenę.
Pisemne oferty winny być składane na adres syndyka - Kancelaria Insolwencyjna sp. z o.o., ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław w terminie do 21 stycznia 2022r. W sprawie dodatkowych informacji prosimy kontakt: kancelaria@syndyk.wroc.pl.
34150337
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: