Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

W Sądzie Rej. w Raciborzu z wniosku Wojciecha Jaworskiego toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Raciborzu

Komunikaty Komunikaty z Sądów

BZP: DOSTAWA CHŁODZIAREK, ZAMRAŻAREK, CHŁODZIARKO-ZAMRAŻAREK ORAZ LODÓWEK DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RACIBORZU

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: USŁUGA UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNENGO SPÓŁKI Z O.O. W RACIBORZU

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Zakup posiłków w formie jednego gorącego dania

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ OBIADÓW DWUDANIOWYCH DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Rozbudowa klastra HCI.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: BIEŻĄCE UTRZYMANIE OZNAKOWANIA DROGOWEGO PIONOWEGO I POZIOMEGO ORAZ ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DROGACH GMINNYCH W 2023 ROKU

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa drogi powiatowej nr3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej(…)”–część 1 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr3548S w Raciborzu(...)– pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Jana Kasprowicza w Raciborzu.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Przebudowa systemu domofonowo radiowęzłowego wraz z rozbudową systemu sygnalizacji napadu w Zakładzie Karnym w Raciborzu

Przetargi Przetargi na roboty budowlane