Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ul. Budowlanej

Nieruchomości Grunty, działki

BZP: Rozbudowa budynku Zespołu Oświatowego w miejscowości Grochów Szlachecki

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektów grantowych „Cyfrowa Gmina” oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa materiałów zużywalnych i środków dezynfekcyjnych do hemodializ oraz dzierżawa aparatu nerkozastępczego.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Kompleksowe ubezpieczenie majątku spółki, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej ‘Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. na rok 2023

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Wymiana Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) oraz wykonanie instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (DSO) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Docieplenie stropu nad zapleczem socjalnym w budynku dawnej obory

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sokołów Podlaski w okresie od 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Przebudowa Stacji Wodociągowej w Sokołowie Podlaskim

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim– budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych"

Przetargi Przetargi na roboty budowlane