Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zawiercie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP miasta Zawiercie – etap II - rejon ul. Ostańcowej

Komunikaty Komunikaty urzędów

BZP: Ochrona mienia ZGM w Zawierciu w budynku przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu w 2023 r.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Sukcesywna dostawa mleka i wyrobów mleczarskich w III i IV kwartale 2023r. dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, podrobów i wędlin w III i IV kwartale 2023r. dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Wykonanie dokumentacji projektowej, STWiORB oraz kosztorysu inwestorskiego dla 2 zadań.

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Przebudowa dróg Powiatu Zawierciańskiego w Gminie Kroczyce”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Wykonanie ekspertyz dla siedmiu obiektów inżynierskich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu - 7 zadań

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Sukcesywne dostawy paliw – bezgotówkowe tankowanie pojazdów na stacji paliwowej Wykonawcy w II półroczu 2023 r”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych przebyw. na terenie g. Zawiercie (3 części).

Przetargi Przetargi na usługi