Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Wójta  Gminy Krościenko nad Dunajcem zawiadamia w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp Grywałd – Krośnica 3

Komunikaty Komunikaty urzędów

Wójta  Gminy Krościenko nad Dunajcem zawiadamia w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp Gminy Krościenko n/D – Zawodzie 3

Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Długołęka dla terenu położonego w obrębie Długołęka, o nazwie STUDIUM DŁUGOŁĘKA III

Komunikaty Komunikaty urzędów

Wójt Gminy Długołęka informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydent Miasta Bolesławiec ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Bolesławcu w obrębie 0007

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Prezydent  Miasta Bolesławiec  informuje, iż zostały  wywieszone  zarządzenia z  wykazami  nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w dzierżawę

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w Krościenku nad Dunajcem

Komunikaty Komunikaty urzędów

Urząd Gminy w Łopusznie ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości poł. w obrębie Łopuszno

Nieruchomości Grunty, działki

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica przeznaczonych do wydzierżawienia

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Partnerzy serwisu