Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

107 201,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

30.06.2022 4 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Skarżysko Kamienna, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183777

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KOLEJOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WSCHÓD W UPADŁOŚCI

ul. 1-GO MAJA 4c
20-410 LUBLIN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 81 53 444 38, 691 96 54 03, ksmwschod@interia.pl

Syndyk Masy Upadłości

Kolejowej Spółdzielni Mieszkaniowej „WSCHÓD” w Lublinie

ogłasza postępowanie ofertowe na sprzedaż z wolnej ręki:

 

- lokalu niemieszkalnego Nr 31A, o pow. 20 m2, położonego w Kielcach, przy ul. Targowej 9, wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, za cenę nie niższą niż 99 541,00 zł netto;

- lokalu niemieszkalnego Nr 1A, o pow. 22,97 m2, położonego w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Powstańców Warszawy 16, wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, za cenę nie niższą niż 107 201,00 zł netto;

- ośmiu udziałów po 1/8 w prawie własności działek gruntu o nr 8/6 o powierzchni 152 m² i nr 38/1 o powierzchni 59 m², (parking), położonych w Lublinie, przy ul. 1-go Maja 4c, za ceny nie niższe niż 9 170,00 zł netto za udział, przy czym oferta na zakup wszystkich udziałów będzie traktowana priorytetowo.

 

Oferty z dopiskiem na kopercie OFERTA - KSM należy składać do 30 czerwca 2022r. do godz. 12.00 do Kancelarii Syndyka w Lublinie, przy ul.1-go Maja 4c, 20-410 Lublin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 53 444 38, 691 96 54 03, pocztą elektroniczną ksmwschod@interia.pl  oraz w Kancelarii Syndyka, gdzie również można zapoznać się z Regulaminem sprzedaży oraz oszacowaniem nieruchomości.

 

                        

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu