Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LUBSKO, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183783

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIEJSKI W LUBSKU

ul. PL. WOLNOŚCI 1
68-300 LUBSKO

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA LUBSKA

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2022r. poz. 1029 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

o przyjęciu Uchwałą Nr XLVIII/350/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 maja 2022 r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach

miasta Lubska oraz w obrębie Dłużek, Gmina Lubsko,

w strefie oddziaływania istniejących elektrowni wiatrowych.

 

Informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem wyboru przyjętego dokumentu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku, Plac Wolności 1, pok. 24 piętro II, 68-300 Lubsko, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Plan miejscowy jest również zamieszczony na stronie internetowej Urzędu pod adresem: https://bip.wrota.lubuskie.pl/uglubsko/

Ww. Uchwala została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 1 czerwca 2022 r. poz. 1199.

 

 

                                                                                                         Burmistrz Lubska

                                                                                                        (-) Janusz Dudojć

 

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lubsku, pozyskiwanych od osoby, której dane dotyczą, wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO, można uzyskać na stronie: www.bip.lubsko.pl w pozycji menu techniczne: RODO w Urzędzie.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu