Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

20.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIAŁYSTOK, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183840

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Lokale użytkowe

ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO

ul. BEMA 89/1
15-370 BIAŁYSTOK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel.: /85/ 74 79 431, /85/ 74 79 432

 

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

 

ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO W BIAŁYMSTOKU
OGŁASZA PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

L.p.

Adres lokalu

Powierzchnia użytkowa

Stawka
wywoławcza
bez VAT

Wadium

Przetarg

Licytacja
23.06.2022 r.
o godz.:

1

ul. M. Pietkiewicza 10 lok. 1U (parter)

63,47 m²

17,00 zł/m²

3 237 zł

I

10:00

2

ul. M. Pietkiewicza 10 lok. 6U (parter)

58,31 m²

17,00 zł/m²

2 974 zł

I

10:00

3

ul. M. Pietkiewicza 14 lok. 2U (parter)

61,07 m²

17,00 zł/m²

3 115 zł

I

10:00

4

ul. gen. J. Bema 2
lok. 121 (I piętro)*

17,27 m²

21,00 zł/m²

1 089 zł

I

12:00

5

ul. H. Sienkiewicza 44 garaż nr 1

15,96 m²

11,00 zł/m²

527 zł

I

12:00

*Ograniczenie do działalności polegającej na udzielaniu świadczeń związanych z ochroną zdrowia

 

Informuję, iż wskazane w ogłoszeniu stawki są stawkami netto. Podmiot, który przetarg wygra zobowiązany będzie do opłacania czynszu wyliczonego na podstawie wylicytowanej stawki czynszu netto powiększonej o kwotę podatku VAT naliczonego według obowiązujących przepisów (23%).

 

  1. Termin i miejsce przetargu: 23 czerwca 2022 roku, Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku ul. gen. J. Bema 89/1, świetlica na II piętrze, wg porządku i godzin określonych w tabeli.

 

  1. Wadium: Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto ZMK:

nr 91 1240 5211 1111 0010 3558 3081 PEKAO S.A. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym ZMK najpóźniej 20 czerwca 2022 roku pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Przelew powinien zawierać imię, nazwisko i adres osoby biorącej udział w przetargu albo nazwę lub firmę oraz jej siedzibę, pozycję w ogłoszeniu, adres, numer i powierzchnię lokalu.

 

  1. Informacja o wywieszeniu i publikacji ogłoszenia o przetargu: internet – strona www.zmk.bialystok.pl, zmk.bip.gov.pl i www.bialystok.pl.

 

  1. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku, ul. gen. Józefa Bema 89/1 (pokój 206, 207, tel.: /85/ 74 79 431, /85/ 74 79 432).

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu