Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Hajnówka, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183825

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT HAJNOWSKI

ul. ALEKSEGO ZINA 1
17-200 HAJNÓWKA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

GK.6852.2.2022

                                                                              

ZAWIADOMIENIE

 

Starosta Hajnowski

na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania

w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka numer 175/1  o pow. 0,1724 ha, obręb Borysówka, gmina Hajnówka, powiat Hajnowski, która posiada nieuregulowany stan prawny. Planowane prace będą dotyczyły budowy stacji kontenerowej transformatorowej SN/nN, budowy linii kablowych SN i nN oraz słupa SN nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

W związku z prowadzonym postępowaniem i faktem, iż nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny, tut. Urząd prosi o zgłaszanie się osób, którym przysługują roszczenia do w/w nieruchomości w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 roku. r., do pokoju nr 23 (I piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu