Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183844

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE - Company Logo

ul. NIECAŁA 2
00-098 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

AM-IL.6740.4.2022.GSA (10.GSA)                                                                           Warszawa, 2 czerwca 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1.  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

o wydaniu decyzji nr 115/BIA/IL/2022 z dnia 26 maja 2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej ul. Katy Grodziskie na długości działek ewidencyjnych nr 29, 30/9, 139 z obrębu 4-16-26 w dzielnicy Białołęka w Warszawie, na działkach ewidencyjnych:

  • pod inwestycję drogową:

obr. 4-16-26:             29/1, 30/12, 30/11, 55, 139/1;

obr. 4-16-27:             25/5, 25/7, 26/1, 27/1, 117;

  • podlegających stwierdzeniu obowiązku przebudowy i budowy sieci uzbrojenia zgodnie
    z art. 11f ust. 1 pkt 8 e):

obr. 4-16-26:             27/18, 28/17, 28/18, 29/2, 139/2;

obr. 4-16-27:             24;

  • podlegających stwierdzeniu obowiązku przebudowy i budowy zjazdów zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 h):

obr. 4-16-26:             29/2, 30/13;

  • podlegających ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem przebudowy
    i budowy sieci i zjazdów zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 i):

obr. 4-16-26:             28/17, 29/2, 139/2, 30/13;

obr. 4-16-27:             24.

Pouczenie

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, tel. 22 443 23 00, w godzinach pracy urzędu.

Data publikacji obwieszenia: 06.06.2022r.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu