Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183849

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE - Company Logo

ul. NIECAŁA 2
00-098 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

AM-IL.6740.2.2022.GSA (9.GSA)                                                                              Warszawa, 2 czerwca 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1.  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

o wydaniu decyzji nr 121/WŁO/IL/2022 z dnia 1 czerwca 2022r. zmianie ostatecznej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy Nr 335/WŁO/IN/2018 z 19 października 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Szyszkowej na odcinku od Rowu Opaczewskiego do ul. Działkowej w Dzielnicy Włochy w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Pouczenie

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, tel. 22 443 23 00, w godzinach pracy urzędu.  

Data publikacji obwieszenia: 06.06.2022r.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu