Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

32 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

08.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

16.08.2022 51 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183895

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA WROCŁAW

ul. PL. NOWY TARG 1-8
50-141 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. +48-71-777-72-83 do 84, e-mail: wns@um.wroc.pl

PREZYDENT WROCŁAWIA

ogłasza

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych we Wrocławiu w rejonie:

 

ul. Tadeusza Brzozy,

obręb: Żerniki,  AM-9, dz. nr 50/42 (RIVa, RIVb, RIII, Bp); 

GPS 51.13504 N 16.92727 E;

pow. nieruchomości łącznie: 11 091 m2;

KW nr WR1K/00379679/7, WR1K/00383050/3;

 

Przeznaczenie w mpzp: mieszkalnictwo, usługi.

 

Cena wywoławcza: 32 000 000,00 zł; Wadium: 3 000 000,00 zł;

Podatek VAT doliczony zostanie do ceny ustalonej w przetargu.

 

Wadium uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2022 r.  na konto: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław - nr  36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację Oferenta, z napisem „Brzozy” w sekretariacie Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, pok. 150 w terminie do 16 sierpnia 2022 r. do godz. 1500.

 

Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna, odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali 215, dnia 23 sierpnia 2022 r. o godz. 1000.

 

 

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie, na stronach Urzędu Miejskiego Wrocławia: gn.um.wroc.pl oraz pod adresem www.bip.um.wroc.pl.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Dziale Promocji Nieruchomości Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, pok. 126, tel. +48-71-777-72-83 do 84, e-mail: wns@um.wroc.pl.

Prezydent  Wrocławia ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu