Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Łączany, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183920

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 513 087 074

OGŁOSZENIE

O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości Moniki Kwit osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

  1. Udziału w wysokości ½ część w nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr ew. 717 o pow. 0,0159 ha, Łączany, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki
  • za cenę nie niższą niż ¾ wartość oszacowania, tj. 687,00 zł.

Wadium wynosi 10% ceny wywołania.

  1. Udziału w wysokości ½ część w nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr ew. 748 o pow. 0,2283 ha, Łączany, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki
  • za cenę nie niższą niż ¾ wartość oszacowania, tj. 34 596,00 zł.

Wadium wynosi 10% ceny wywołania.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia 20.06.2022 r. na adres: Kancelaria Notarialna Elżbieta Judasz, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 9c z napisem na kopercie „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI ŁĄCZANY >< NIE OTWIERAĆ”.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 24.06.2022 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej w Suchej Beskidzkiej.

Z przedmiotem sprzedaży, opisem i oszacowaniem, regulaminem sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie syndyka najpóźniej do dnia 20.06.2022 r. osobiście lub przez pełnomocnika. Regulamin sprzedaży oraz opis i oszacowanie nieruchomości opublikowany jest na stronie internetowej http://www.bogdanloboz.pl/

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 20.06.2022 r.

Organizator przetargu – Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy: 513 087 074, e-mail: syndyk.loboz@gmail.com.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu