Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŁÓDŹ, łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183931

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

DEPARTAMENT GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM WDM SKARB PAŃSTWA

ul. PIOTRKOWSKA 104
90-926 ŁÓDŹ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

zawiadamia, iż

na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi,  które wystąpiły o wydanie decyzji na podstawie art. 124 i art. 124a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami co do nieruchomości położonych w Łodzi: dz. nr 377/1 W-48 (Mileszki), dz. nr 92/6 W-1 (ul. Łodzianka), dz. nr 32/3 G-25, dz. nr 17 G-25, dz. nr 15/2 G-25, dz. nr 14/2 G-25 (ul. Bezpieczna), dz. nr 73/2 P-14 (ul. Saperów), dz. 5/6 W-2 (ul. Nad Niemnem) zamierza wszcząć postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z ww. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w celu założenia i przeprowadzenia infrastruktury technicznej

oraz wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia – pod rygorem pominięcia praw tych osób. Oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przekazywać na adres Urzędu Miasta Łodzi.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu