Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

94 100,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

23.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Krzeszyce, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183944

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: admin@sonnenwald.eu

SeniorenresidenzSonnenwald Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Szczecinie zaprasza do składania pisemnych ofert na nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 446/9 o pow. 1953 m2 położoną w Krzeszycach, powiat sulęciński, woj. lubuskie dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr GW1U/00028478/0, za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. 94.100,00 zł netto.

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest złożenie do dnia 23.06.2022 r. pisemnej oferty z proponowaną ceną zakupu nieruchomościoraz danymi oferenta na adres siedziby spółki tj. Pl. Batorego 3, 70-207 Szczecin.
  2. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawieraniu umowy sprzedaży, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
  3. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt: admin@sonnenwald.eu

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu