Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GDAŃSK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183955

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU - Company Logo

ul. NOWE OGRODY 8/12
80-803 GDAŃSK

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899) Prezydent Miasta Gdańska informuje, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, od dnia 30 maja 2022 r. na okres 21 dni, wywieszone zostały wykazy nieruchomości objętych niżej wymienionym zarządzeniami wydanym przez Prezydenta Miasta Gdańska w dniu 27 maja 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr   978/22

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

w sprawie podania do publicznej wiadomości pomieszczeń mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu w trybie bezprzetargowym.

ZARZĄDZENIE Nr   981/22

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego niezabudowaną nieruchomość gruntową przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

ZARZĄDZENIE Nr   983/22

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonych do użyczenia.

ZARZĄDZENIE Nr   984/22

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do użyczenia.

ZARZĄDZENIE Nr   985/22

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do użyczenia.

ZARZĄDZENIE Nr   986/22

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do użyczenia.

 

ZARZĄDZENIE Nr   987/22

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do użyczenia.

 

ZARZĄDZENIE Nr   988/22

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonych do użyczenia.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu