Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

15.06.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GDYNIA, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183970

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Roboty budowlane

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KARWINY

ul. KORZENNA 15
81-587 GDYNIA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: r.jastrzebowski@smkarwiny.pl

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,, KARWINY”

81-587 Gdynia, ul. Korzenna 15

 

ogłasza  przetarg  nieograniczony na:

 

 

Remonty elewacji, balkonów, hydroizolacji ścian piwnic budynków

w zasobach SM ,,Karwiny” w Gdyni

 

 

  1. Warunki szczegółowe oraz kryteria oceny ofert i ich znaczenie zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
  2. SIWZ można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Kontrahenta (pok. 12) w formie elektronicznej na płycie CD po uiszczeniu opłaty 300,00 zł. brutto za 1 egzemplarz. Opłatę za SIWZ należy dokonać wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe Zamawiającego nr 72 1160 2202 0000 0001 5514 5867.
  3. Wysokość wadium i forma wniesienia określona jest w SIWZ.
  4. Oferty  należy składać w siedzibie Spółdzielni - Biuro Obsługi Kontrahenta (pok. 12) do dnia 15.06.2022 r. do godz. 11.45.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15-06-2022 r.  o godzinie 1200 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy - pokój nr 16; 
  6. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od dnia otwarcia ofert.
  7. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2022r.
  8. Informacji dot. niniejszego przetargu udzielamy wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- sprawy organizacyjno - prawne pod adresem e-mail r.jastrzebowski@smkarwiny.pl

- sprawy techniczne pod adresem e-mail w.necel@smkarwiny.pl

  1. Zamawiający może unieważnić lub odwołać przetarg bez podania przyczyny.

 

Zapraszamy do udziału w przetargu.

 

                                                                                                ZARZĄD SM ,,KARWINY”

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu