Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MORAWICA, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184011

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO I GMINA MORAWICA

ul. SPACEROWA 7
26-026 MORAWICA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje

o wywieszeniu w dniach od 7 czerwca 2022 r. do 28 czerwca 2022 r. włącznie  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem: www.morawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem: www.morawica.eobip.pl wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta i Gminy Morawica położonej w obrębie geodezyjnym Dębska Wola, stanowiącej działkę nr 300/2 o pow. 0,0961 ha, zabudowanej budynkiem tzw. „agronomówki” – przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony dla Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki w Morawicy, na realizację zadań statutowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy (pokój nr 6) lub pod nr tel. 41 311 46 92 w. 114.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu