Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SZCZECIN, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34182483

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

SZCZECIN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki, po cenie obniżonej - za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 29.400,00 zł:

własność nieruchomości lokalowej w miejscowości Sądów nr 47/7, o pow. 50,2 m² z piwnicą o pow. 2,10 m², pomieszczeniem gospodarczym o pow. 7,50 m², wc o pow. 0,80 m² oraz udziałem 235/1000 w częściach wspólnych budynku i własności gruntu objętych KW SZ2T/00030631/1, dla której to nieruchomości lokalowej prowadzona jest KW: SZ2T/00031058/7.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty zgodnie z warunkami regulaminu – dostępny pisemnie lub elektronicznie. Oferty nie spełniające warunków przewidzianych w regulaminie nie będą rozpatrywane, płatność ceny winna nastąpić najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży, bez możliwości dokonywania potrąceń.

Oferty zgodne z regulaminem, należy składać jednocześnie: na ręce syndyka (Syndyk Masy Upadłości Elżbieta Ahl, ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin) oraz na ręce Sędziego Komisarza (Sędzia Komisarz SSR Sylwia Karwecka - Wronka, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin) w terminie do dnia 28.06.2022r. – obydwie do godziny 14.30. (liczy się data wpływu). Oferty składać należy w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG XII GUp 374/21”

Szczegółowe informacje, regulamin, pod numerem telefonu 696 525 024 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu