Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

03.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SIECHNICE, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183752

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA SIECHNICE

ul. JANA PAWŁA II 12
55-011 SIECHNICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

BURMISTRZ SIECHNIC OGŁASZA NA DZIEŃ 04 LIPCA 2022 R.

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI

  1. dz. nr 190/1 o powierzchni 0,1173 ha,  obręb Sulęcin-Szostakowice, gmina Siechnice, dla których Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00018038/8 Cena wywoławcza: 222.870,00 zł (netto), wadium: 22.287,00 zł, postąpienie: 2.229 zł

Godzina przeprowadzenia przetargu: 9.00

  1. dz. nr 190/3 o powierzchni 0,1174 ha,  obręb Sulęcin-Szostakowice, gmina Siechnice, dla których Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00018038/8

Cena wywoławcza: 223.060,00 zł (netto), wadium: 22.306,00 zł, postąpienie: 2.231,00 zł

Godzina przeprowadzenia przetargu: 9.30

  1. dz. nr 191/1 o powierzchni 0,1328 ha,  obręb Sulęcin-Szostakowice, gmina Siechnice, dla których Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00018038/8

Cena wywoławcza: 252.320,00 zł (netto), wadium: 25.232,00 zł, postąpienie: 2.524,00 zł

Godzina przeprowadzenia przetargu: 10.00

  1. dz. nr 191/2 o powierzchni 0,1328 ha,  obręb Sulęcin-Szostakowice, gmina Siechnice, dla których Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00018038/8

Cena wywoławcza: 252.320,00 zł (netto), wadium: 25.232,00 zł, postąpienie: 2.524,00 zł

Godzina przeprowadzenia przetargu: 10.30

  1. dz. nr 191/3 o powierzchni 0,1329 ha,  obręb Sulęcin-Szostakowice, gmina Siechnice, dla których Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00018038/8

Cena wywoławcza: 252.510,00 zł (netto), wadium: 25.251,00 zł, postąpienie: 2.526,00 zł

Godzina przeprowadzenia przetargu: 11.00

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana poza zwartym obszarem wsi Szostakowice, na południowy zachód od centrum miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych. We wsi brak punktów handlowo – usługowych. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą publiczną o nawierzchni gruntowej (ul. Różana). Działki o regularnych kształtach, zbliżonych do prostokąta, nieogrodzone, niezabudowane, porośnięta niską roślinnością. Dostęp do sieci energetycznej oraz wodociągowej w drodze (ul. Różana) i telekomunikacyjnej (wzdłuż ul. Piastowskiej).

Przeznaczenie w MPZP:

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1MN, 2MN) wolnostojącej: budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz zielenią towarzyszącą i powierzchniami utwardzonymi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena nieruchomości i termin jej wnoszenia: Sprzedaż nieruchomości objęta jest obowiązującą w dniu sprzedaży stawką podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022, poz. 931 z późn.zm.) W dniu zamieszczenia ogłoszenia stawka podatku VAT wynosi 23%. Cena sprzedaży płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Data dokonania wpłaty całej kwoty jest datą uznania rachunku bankowego Gminy.

Przetargi odbędą się 04 lipca 2022 r. w Sali sesyjnej na III piętrze Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r. na konto Gminy  Siechnice ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice nr 78 9584 1092 2010 1000 0101 0008 (data wpływu kwoty na konto Gminy jest datą uznania wpłaty wadium). Na dowodzie wpłaty wadium za daną działkę należy podać numery ewidencyjne i miejscowość, w której działki są położone.

Pełna treść ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dostępna jest na stronie internetowej www.siechnice.gmina.pl, https://siechnice.bip.gov.pl/ oraz w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, tel. +48-71-786-09-63.

                      Burmistrz Siechnic

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu