Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

225 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Tomaszów Mazowiecki, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183945

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Anny Loby

Adres do korespondencji: ul. Łódzka 30 a,b lok. 104, 97-300 Piotrków Trybunalski

sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:

- prawo własności do nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Sikorskiego 10 m. 42, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr PT1T/00070665/9 za najwyższą oferowaną cenę jednak nie niższą niż 225 000,00 zł (cena oszacowania).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpłacenie wadium. Zainteresowani winni składać oferty korespondencyjnie do dnia 24.06.2022 roku na adres kancelarii syndyka (ul. Łódzka 30 a,b lok. 104, 97-300 Piotrków Trybunalski) w zamkniętej kopercie, na której to kopercie należy umieścić dopisek Oferta” a także wskazać dane oferenta wraz z numerem telefonu. Za zachowanie terminu uznaje się wpływ korespondencyjny przesyłki na adres syndyka do dnia 24.06.2022 r.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium określonego w regulaminie przetargu do dnia 24.06.2022 (data uznania na rachunku bankowym syndyka).

Otwarcie ofert nastąpi w kancelarii Syndyka, ul. Łódzka 30 a,b lok. 104, 97-300 Piotrków Trybunalski w dniu 28.06.2022 roku o godz. 11.30.

W przypadku złożenia dwóch lub więcej takich samych najwyższych ofert spełniających warunki formalne syndyk przeprowadzi w celu uzyskania najwyżej ceny aukcję pomiędzy oferentami, która odbędzie się w dniu 28.06.2022 r. o godz. 12.30.

Pozostałe warunki konkursu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna zawierać oferta zamieszczone zostały w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu oraz operat szacunkowy dostępne są w Biurze Syndyka.

Dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu, można uzyskać również

pod nr tel. 574 268 921 oraz  e-mail: adw.grynda@gmail.com

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu