Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

174 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Legnica, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183950

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Mieszkania/domy

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Ireny Waliszewskiej i Mieczysława Waliszewskiego ogłasza pierwszy pisemny przetarg, który odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 roku, o godz. 8:00 na sprzedaż lokalu mieszkalnego z wolnej ręki po cenie oszacowania.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny położony w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 10/18 kl. C m. 12 o pow. 47,9 m2 w obrębie Stare Miasto w Legnicy - mieście na prawach powiatu, w województwie dolnośląskim, dla którego Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LE1L/00054635/, cena oszacowania 174.000 złotych.

Ofertę z podaniem proponowanych warunków nabycia, po cenie nie niższej niż cena wywoławcza wskazana powyżej, należy składać w Biurze Syndyka Beaty Bednarskiej- Stańko w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 16/18/2a (I piętro), w terminie do dnia 21 czerwca 2022 roku do godz. 14:00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa, sygn. akt V GUp 7/18 „ nie otwierać”, i w terminie do dnia 21 czerwca 2022 roku należy wpłacić wadium w wysokości 10% wartości oszacowania nieruchomości - na rachunek bankowy Santander Bank Polska S.A. o nr 51 1090 2590 0000 0001 3599 1915 - dysponent konta Beata Bednarska - Stańko Syndyk Masy Upadłości Ireny Waliszewskiej.

Oferta powinna odpowiadać warunkom przetargu zawartym w regulaminie przetargu, dostępnym w Biurze Syndyka lub na e-mail: radca.legnica@gmail.com. Otwarcia ofert i rozstrzygnięcia przetargu dokona Syndyk w dniu 22 czerwca 2022 roku o godz. 8:00 w Biurze Syndyka w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 16/18/2a. Syndyk zastrzega sobie prawo do zarządzenia dodatkowej licytacji pomiędzy oferentami, zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu przetargu. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji w sprawie udziela Biuro Syndyka pod nr tel. 76 86 200 84.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu