Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

129 500,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Legnica, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183947

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Mieszkania/domy

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Anny Kowalińskiej ogłasza pisemny przetarg, który odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 roku, o godz. 8:20 na sprzedaż lokalu mieszkalnego z wolnej ręki po cenie oszacowania wchodzącego w skład masy upadłości udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w Legnicy przy ul. Marsa 4/22, dla którego Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą nr LE1L/00095461/7, cena oszacowania 129.500 złotych.

Oferty z podaniem proponowanej ceny nabycia, należy składać w Biurze Syndyka Beata Bednarska - Stańko w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 16/18/2a (I piętro), w terminie do dnia 21 czerwca 2022 r do godz. 14:00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa, sygn. akt V GUp 232/21 nie otwierać” i w terminie do dnia 21 czerwca 2022 r. należy wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny oszacowania - na rachunek bankowy BNP Paribas Bank Polska SA o nr : 94 1600 1462 1846 7973 8000 0002 - dysponent konta Beata Bednarska - Stańko.

Oferta powinna odpowiadać warunkom przetargu zawartym w regulaminie przetargu, dostępnym w Biurze Syndyka lub po wysłaniu informacji na e-mail: radca.legnica@gmail.com

Otwarcia ofert i rozstrzygnięcia przetargu dokona Syndyk w dniu 22 czerwca 2022 roku o godz. 8:20 w Biurze Syndyka w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 16/18/2a. Syndyk wybierze ofertę tego oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji w sprawie udziela Biuro Syndyka pod nr tel. 76 86 200 84.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu