Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHORZÓW, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183907

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

MIASTO CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - Company Logo

ul. RYNEK 1
41-500 CHORZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE z dnia 07.06.2022 

Prezydent Miasta Chorzów na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 2021.04.21) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16) zawiadamia, że wydał w dniu 31.05.2022r. decyzję pozwolenia na budowę dot. „Budowa zadaszeń na podporach z bloków betonowych w obrębie istniejących boksów magazynowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z demontażem kolidujących przegród nietrwale związanych z gruntem przy ul. Kluczborskiej w Chorzowie” oraz informuje, że jest możliwość zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu