Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CZERWONAK, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184038

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA CZERWONAK

ul. ŹRÓDLANA 39
62-004 CZERWONAK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Wójt Gminy Czerwonak

 

na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899) informuje o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

- dz. 311, obr. Bolechowo , o pow. 14900 ha, KW PO1P/00039677/2.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowania w sprawie podziału nieruchomości. Po bezskutecznym upływie w/w terminu Wójt wyda decyzje zatwierdzającą podział przedmiotowej nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 213, tel. 61–65 44 265.

 

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu