Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MIELEC, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184090

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT MIELECKI

ul. WYSPIAŃSKIEGO 6
39-300 MIELEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

STAROSTA POWIATU

     MIELECKIEGO

Mielec, dnia  31 maja 2022 roku

        IG.6853.5.2022   

Ogłoszenie

               Na podstawie art. 124, 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) zawiadamia się o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji orzekającej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przez udzielenie zezwolenia dla PGE Dystrybucja S.A. Odział Rzeszów, dotyczącego:

  1. działki nr 7 o pow. 0,37 ha poł. w Grzybowie, gmina Wadowice Górne, w celu wykonania prac polegających na założeniu i przeprowadzeniu przez nieruchomość odcinka sieci kablowej SN-15kV.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości w związku z zamiarem realizacji w/w inwestycji.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu