Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

06.07.2022 6 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Miszewo Murowane, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184173

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

POWIAT PŁOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU

ul. BIELSKA 59
09-400 PŁOCK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. (24) 267 67 52

GGN-II.6840.3.2021                                                                                                                    Płock, dnia 30 maja 2022 roku

 

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

ZARZĄDU POWIATU W PŁOCKU

na sprzedaż nieruchomości

położonej w obrębie ewidencyjnym Miszewo Murowane Nowe w gminie Bodzanów

 

 

 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Murowane Nowe gmina Bodzanów stanowiąca własność Powiatu Płockiego oznaczona jako działki ewidencyjne:

1)      nr 330/4 o pow. 0,1516 ha,

2)      nr 330/5 o pow. 0,1519 ha,

3)      nr 330/9 o pow. 0,1651 ha,

4)      nr 330/10 o pow. 0,1681 ha

5)      nr 330/11 o pow. 0,1556 ha,

6)      nr 330/12 o pow. 0,1693 ha,

7)      nr 330/13 o pow. 0,1851 ha,

8)      nr 330/14 o pow. 0,1947 ha,

9)      nr 330/15  o pow. 0,1351 ha

10)    nr 330/17 o pow. 0,0323 ha,

11)    nr 330/18 o pow. 0,1268 ha,

12)    nr 330/19 o pow. 0,2325 ha,

13)    nr 330/20 o pow. 0,2262 ha,

14)    nr 330/21 o pow. 0,2410 ha,

15)    nr 330/22 o pow. 0,2340 ha,

16)    nr 330/24 o pow. 0,2122 ha,

17)    nr 330/25 o pow. 0,1800 ha,

18)    nr 330/26 o pow. 0,2048 ha,

19)    nr 330/28 o pow. 0,2292 ha,

20)    nr 330/29 o pow. 0,9646 ha,

21)    nr 330/30 o pow. 0,1777 ha,

22)    nr 330/31 o pow. 0,1859 ha,

23)    nr 330/33 o pow. 0,1839 ha,

24)    nr 330/34 o pow. 0,1683 ha,

uregulowana w księdze wieczystej PL1P/00092496/9.

 1. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

 

3.  Cena wywoławcza nieruchomości (netto) dla poszczególnych nieruchomości jest następująca:

    1. 330/4 o pow. 0,1516 ha     -         46 587,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100),
    2. 330/5 o pow. 0, 1519 ha    -         46 679,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
    3. 330/9 o pow. 0,1651 ha     -         50 735,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 00/100),
    4. 330/10 o pow. 0,1681 ha   -         51 657,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem 00/100),
    5. 330/11 o pow. 0,1556 ha   -         47 816,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych 00/100),
    6. 330/12 o pow. 0,1693 ha   -         52 026,00zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia sześć złotych 00/100),
    7. 330/13 o pow. 0,1851 ha   -         56 881,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100),
    8. 330/14 o pow. 0,1947 ha   -         59 831,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 00/100),
    9. 330/15 o pow. 0,1351 ha   -         36 599,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
    10. 330/17 o pow. 0,0323 ha   -         7 287,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 00/100),
    11. 330/18 o pow. 0,1268 ha   -         34 350,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100),
    12. 330/19 o pow. 0,2325 ha   -         71 447,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 00/100),
    13. 330/20 o pow. 0,2262 ha   -         69 511,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset jedenaście złotych 00/100),
    14. 330/21 o pow. 0,2410 ha   -         74 059,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
    15. 330/22 o pow. 0,2340 ha   -         71 908,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiem złotych 00/100),
    16. 330/24 o pow. 0,2122 ha   -         65 209,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięć złotych 00/100),
    17. 330/25 o pow. 0,1800 ha   -         55 314,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście złotych 00/100),
    18. 330/26 o pow. 0,2048 ha   -         55 480,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100),
    19. 330/28 o pow. 0,2292 ha   -         70 433,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote 00/100)
    20. ,330/29 o pow. 0,9646 ha  -         31 617,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset siedemnaście złotych 00/100),
    21. 330/30 o pow. 0,1777 ha   -         54 607,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedem złotych 00/100),
    22. 330/31 o pow. 0,1859 ha   -         57 127,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 00/100),
    23. 330/33 o pow. 0,1839 ha   -         56 512,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwanaście złotych 00/100),
    24. 330/34 o pow. 0,1683 ha   -         51 719,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 00/100).

4.  Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 8 lipca 2022 roku, godz. 1200 w Starostwie Powiatowym w Płocku ul. Bielska 59 pok. 7 (parter).

5.   Oferty należy składać do dnia 6 lipca 2022 roku do godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku przy ul. Bielskiej 59, Kancelaria ogólna.

6.   Wadium na ww. nieruchomości ustala się dla poszczególnych działek na kwotę:

    1. 330/4 o pow. 0,1516 ha       -         2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
    2. 330/5 o pow. 0, 1519 ha      -         2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
    3. 330/9 o pow. 0,1651 ha       -         2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100),
    4. 330/10 o pow. 0,1681 ha     -         2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100),
    5. 330/11 o pow. 0,1556 ha     -         2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
    6. 330/12 o pow. 0,1693 ha     -         2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100),
    7. 330/13 o pow. 0,1851 ha     -         3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
    8. 330/14 o pow. 0,1947 ha     -         3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
    9. 330/15 o pow. 0,1351 ha     -         2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
    10. )330/17 o pow. 0,0323 ha    -         400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100),
    11. 330/18 o pow. 0,1268 ha     -         1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100),
    12. 330/19 o pow. 0,2325 ha     -         3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100),
    13. 330/20 o pow. 0,2262 ha     -         3 500,00 zł (słownie:  trzy tysiące pięćset  złotych 00/100)
    14. 330/21 o pow. 0,2410 ha     -         3 900,00 zł (słownie: trzy  tysiące dziewięćset złotych 00/100),

15. 330/22 o pow. 0,2340 ha     -         3 900,00 zł  (słownie: trzy  tysiące dziewięćset złotych 00/100),

16. 330/24 o pow. 0,2122 ha       -         3 500,00 zł (słownie:  trzy tysiące pięćset  złotych 00/100),

17. 330/25 o pow. 0,1800 ha       -         2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100),

18. 330/26 o pow. 0,2048 ha       -         2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100),

19. 330/28 o pow. 0,2292 ha       -         3 700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100),

20. 330/29 o pow. 0,9646 ha       -         1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100),

21. 330/30 o pow. 0,1777 ha       -         2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100),

22. 330/31 o pow. 0,1859 ha       -         3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),

23. 330/33 o pow. 0,1839 ha       -         3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),

24. 330/34 o pow. 0,1683 ha       -         2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100).

które należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Płocku  Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku nr 81 9042 0003 0000 1586 2000 0100, w takim terminie, aby wpłynęło na konto Starostwa najpóźniej do dnia 6 lipca 2022 roku.

7    Pełen tekst ogłoszenia o przetargu został podany do publicznej wiadomości poprzez:

a/ wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59, i zamieszczenie na stronach internetowych: www.powiat.plock.pl oraz bip.powiat-plock.pl

b/ wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bodzanów

c/ wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa wsi Miszewo Murowane Nowe oraz Domu Pomocy Społecznej w Miszewie Murowanym Nowym Bodzanów.

8      Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59, pokój 311 tel. (24) 267 67 52.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu