Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PŁOCK, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184178

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT PŁOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU

ul. BIELSKA 59
09-400 PŁOCK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 24 2676757

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y     P Ł O C K I E G O

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11f ust. 3-5 i art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2013 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 176) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.)

 

Starosta Płocki w dniu 1 czerwca 2022 r.

zawiadamia strony postępowania,

 

że w dniu 30.05.2022 r. została wydana decyzja nr 9/2022, znak: AB-II.6740.3.2.2022, na rzecz inwestora – Zarządu Powiatu Płockiego, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o nazwie: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925W Piączyn - Włóki”.

 

  1. Działki usytuowania obiektu:
    1. zlokalizowane w województwie mazowieckim, powiat płocki, gmina Bulkowo, jednostka ewidencyjna 141904_2 Bulkowo, obręby ewidencyjne nr 0031 Włóki i nr 0006 Daniszewo Malenie
  • w projektowanym pasie drogowym (w nawiasach numery działek po podziale, tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):

Obręb 0031 Włóki: dz. nr ewid. 286, 287, 258, 270, 273, 171/1, 323/1, 324/1, 325/1, 326/1, 327/1, 328/1, 329/1, 330/1, 275, 214/3, 331/1, 332/1, 333/1, 232/1, 334/1, 335/1, 336/1, 337/1, 338/1, 244/6, 244/8, 247/1, 250/1, 253/1, 165/4, 4 (4/2, 4/1), 10 (10/2, 10/1), 31 (31/2, 31/1), 34 (34/2, 34/1), 36 (36/2, 36/1), 38 (38/2, 38/1), 40 (40/2, 40/1), 47 (47/2, 47/1), 254 (254/2, 254/1), 64 (64/2, 64/1), 66 (66/2, 66/1), 69/1 (69/4, 69/3), 69/2 (69/6, 69/5), 74 (74/2, 74/1), 76/7 (76/9, 76/8), 76/2 (76/11, 76/10), 78/3 (78/6, 78/5), 78/4 (78/8, 78/7), 78/2 (78/10, 78/9), 79 (79/2, 79/1), 259 (259/2, 259/1), 103/1 (103/6, 103/7, 103/5), 103/2 (103/4, 103/3), 104 (104/2, 104/1), 268 (268/1, 268/3, 268/2), 166/1 (166/5, 166/6), 165/1 (165/5, 165/6), 165/3 (165/8, 165/7), 166/2 (166/4, 166/3), 170 (170/2, 170/1), 174/2 (174/4, 174/3), 174/1 (174/6, 174/7, 174/5), 341/1 (341/6, 341/7, 341/5), 341/2 (341/4, 341/3), 180 (180/2, 180/1), 182 (182/2, 182/1), 184 (184/2, 184/1), 186 (186/2, 186/1), 190 (190/2, 190/1), 196 (196/2, 196/1), 200 (200/2, 200/1), 276 (276/2, 276/1), 204/2 (204/4, 204/3), 208 (208/2, 208/1), 213/1 (213/4, 213/3), 253/2 (253/4, 253/5), 250/2 (250/4, 250/5), 247/2 (247/4, 247/5), 244/9 (244/10, 244/11), 244/7 (244/12, 244/13), 338/2 (338/3, 338/4), 337/2 (337/3, 337/4), 336/2 (336/4, 336/5), 335/2 (335/4, 335/5), 334/2, (334/4, 334/5), 232/2 (232/3, 232/4), 333/2 (333/4, 333/5), 332/2 (332/4, 332/5), 331/2 (331/4, 331/5), 214/4 (214/7, 214/8), 214/2 (214/5, 214/6), 209/1 (209/3, 209/4), 205/1 (205/3, 205/4), 330/2 (330/3, 330/4), 329/2 (329/3, 329/4), 328/2 (328/3, 328/4), 327/2 (327/3, 327/4), 326/2 (326/3, 326/4), 302/1 (302/2, 302/3), 274 (274/1, 274/2), 301 (301/1, 301/2), 187 (187/1, 187/2), 185/2 (185/3, 185/4), 325/2 (325/3, 325/4), 324/2 (324/3, 324/4), 178 (178/1, 178/2), 323/2 (323/3, 323/4), 171/2 (171/3, 171/4), 168 (168/1, 168/2), 167 (167/1, 167/2), 271 (271/1, 271/2), 145/3 (145/7, 145/6), 145/5 (145/12, 145/14, 145/13), 269 (269/1, 269/3, 269/2), 146/9 (146/17, 146/16), 146/8 (146/15, 146/14), 146/2 (146/12, 146/13), 146/1 (146/10, 146/11), 145/4 (145/10, 145/11), 145/1 (145/8, 145/9), 144/1 (144/5, 144/7, 144/6), 144/2 (144/3, 144/4), 142 (142/1, 142/2), 140 (140/1, 140/2), 321/1 (321/5, 321/7, 321/6), 321/2 (321/3, 321/4), 136 (136/1, 136/2), 322/2 (322/5, 322/6), 322/1 (322/3, 322/4), 339/1 (339/5, 339/6), 339/2 (339/3, 339/4), 340/3 (340/8, 340/9), 340/2 (340/6, 340/7), 340/1 (340/4, 340/5), 126/2 (126/5, 126/6), 126/1 (126/3, 126/4), 124 (124/1, 124/2);

Obręb 0006 Daniszewo Malenie: dz. nr ewid. 158, 157/1, 161/1, 161/3, 164/2, 157/2 (157/4, 157/5), 161/2 (161/4, 161/5);

    1. zlokalizowane w województwie mazowieckim, powiat płocki, gmina Staroźreby, jednostka ewidencyjna 141914_2 Staroźreby, obręby ewidencyjne nr 0021 Nowa Wieś
  • w projektowanym pasie drogowym (w nawiasach numery działek po podziale, tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):

Obręb 0021 Nowa Wieś: dz. nr ewid. 178/1, 220, 229 (229/2, 229/1), 234/2 (234/4, 234/3), 234/1 (234/6, 234/5), 333/1 (333/4, 333/3), 255 (255/2, 255/1), 334/7 (334/10, 334/9), 334/8 (334/12, 334/13, 334/11), 334/1 (334/15, 334/14), 347/1 (347/4, 347/5, 347/3), 347/2 (347/7, 347/6), 346/3 (346/8, 346/9, 346/7), 346/4 (346/11, 346/10), 346/1 (346/6, 346/5), 217 (217/2, 217/1), 210 (210/1, 210/2), 348/2 (348/9, 348/10), 348/4 (348/7, 348/8), 348/3 (348/5, 348/6), 226/3 (226/6, 226/7), 227 (227/1, 227/2), 228 (228/1, 228/2), 225 (225/1, 225/2), 224 (224/1, 224/2), 223 (223/1, 223/2).

 

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje się dzień 01.06.2022 r. jako ten, w którym wysłane zostały zawiadomienia podmiotom określonym w art. 11d ust 5 w/cyt ustawy na adresy wg katastru nieruchomości oraz nastąpiło publiczne obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, na tablicy ogłoszeń gminy Bulkowo i Staroźreby oraz przesłane do ogłoszenia w prasie lokalnej.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Płocku (ul. Bielska 59, w godz. 7.30-15.30 poniedziałek-piątek) - stanowisko Wydziału Architektury i Budownictwa (tel. 24 2676757) w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Ze względów organizacyjnych wskazane jest uprzednie zawiadomienie tut. Wydziału, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu