Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

687 884,00 PLN

Icon
Data publikacji

08.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Knurów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184251

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA KNURÓW

ul. DR. FLORIANA OGANA 5
44-190 KNURÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

PREZYDENT MIASTA KNURÓW

ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości

położonej w Knurowie przy ul. Parkowej, obejmującej działkę nr 937/50,

 który odbędzie się 11.08.2022 r. o godz.: 10:00

w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7
 w sali sesyjnej na I piętrze

 

  1. PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Knurów, położonej w Knurowie przy ul. Parkowej, obejmującej działkę nr 937/50 o pow. 0,4739 ha, zapisanej w operacie ewidencji gruntów: m. Knurów, obręb Szczygłowice, arkusz mapy 2, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00068032/4. Działy III i IV powoływanej księgi wieczystej są wolne od wpisów.

  1.  PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 937/50  przeznaczona jest dla funkcji usługowej i mieszkaniowej.

  1. CENA WYWOŁAWCZA I WADIUM

      Termin przetargu i godzina: 11.08.2022 r.,  godz.: 10:00

     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 687.884,00 zł

 Wysokość wadium: 35.000,00 zł                                  

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT według stawki 23%.

  1. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy złożyć do dnia 05.08.2022 r. do godziny 13:30 jak również do tego dnia należy wpłacić wadium na konto Urzędu Miasta Knurów nr: 39 1560 1081 2121 0517 3581 0025 (za datę wadium uważać się będzie datę wpływu środków na konto bankowe sprzedającego).

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa UM Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.: 32 339-22-27.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu