Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LUBLIN, lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184220

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. K. WALLENRODA 4D
20-607 LUBLIN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 411/22 z wniosku Doroty Baryły toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Dzierżawnej 16, o numerze ewidencyjnym 164, arkusz 3, o powierzchni 239 m2. Sąd wzywa do udziału w sprawie w charakterze uczestników wszystkie osoby zainteresowane wynikiem tego postępowania, w szczególności spadkobierców Marianny Ciochockiej, Władysława Szlurik, Józefy Szlurik, Jana Wziątka, Julianny Król i Jana Króla, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swoje prawa dotyczące nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie, jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu