Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

159 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Zabłudów, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184277

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 815 325 322

Zarządca masy sanacyjnej Radosława Moczulskiego ogłasza konkurs ofert na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 0094 Zabłudów, gmina Zabłudów, oznaczonej w ewidencji gruntów nr. geod. 29/10 o łącznej powierzchni 0,2652 ha (2652 m2), dla której prowadzona jest księga wieczysta BI1B/00147383/8, za cenę nie niższą 159.000,00 zł brutto.

Oferty należy składać osobiście lub korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka Adaminy Partyckiej-Skrzypek, ul. Krakowskie Przedmieście 60/22, 20-002 Lublin do dnia 1 lipca 2022 roku (liczy się data wpływu oferty do kancelarii) do godziny 15.00 z dopiskiem „OFERTA – NIERUCHOMOŚCI MOCZULSKI – NIE OTWIERAĆ”.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie kancelarii syndyka w dniu 4 lipca 2022 roku o godzinie 12.00. Celem uzyskania szczegółowych informacji oraz operatów szacunkowych proszę o kontakt pod nr. 815325322 lub adresem e-mail: adamina.partycka@protonmail.com

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu