Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

56 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Jadowniki, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184299

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Syndyk masy upadłości Tadeusza Durkalca, os. fiz. nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 109/20/S OGŁASZA pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału w nieruchomości z terminem rozstrzygnięcia w dniu 5 lipca 2022 roku, godzina 12.00.

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu wymogów ustawy prawo upadłościowe, zgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 21 maja 2022 roku.

Do sprzedaży oferowany jest: udział 1/2 w nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 132,51 m2, położonej w miejscowości Jadowniki, przy ul. Środkowej 21, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr. 2669 o powierzchni 0,0600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr. TR1B/00002631/5, za cenę wywoławczą 56 000,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wymagania wskazane w Regulaminie sprzedaży nieruchomości z podaniem ceny netto zakupu i wpłacenie wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej netto na rachunek bankowy masy upadłości: ING Bank Śląski S.A.: 57 1050 1445 1000 0092 7621 7271 i dołączenie potwierdzenia przelewu jako załącznika do pisemnej oferty.

Oferty proszę składać w terminie do dnia 4 lipca 2022 roku do godziny 15.00, pocztą lub w Biurze syndyka (decyduje data wpływu do Biura syndyka), ul. Janusza Supniewskiego 11, 31-527 Kraków w zamkniętych kopertach z oznaczeniem: „Konkurs ofert Tadeusz Durkalec, nieprowadzący działalności gospodarczej, sygn. VIII GUp 109/20, z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ”.

Szczegóły dotyczące oferty dostępne są w Biurze Syndyka lub pod numerem tel.: 12 412 21 21.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu