Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CIĘŻKOWICE, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183968

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Lokale użytkowe

URZĄD GMINY CIĘŻKOWICE

ul. TYSIĄCLECIA 19
33-190 CIĘŻKOWICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Urząd Gminy Ciężkowice, w pokoju nr 19

Burmistrz Gminy Ciężkowice ogłasza nieograniczony ustny przetarg, na wydzierżawienie na czas określony na okres 5 lat, części nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerem nr 992/2 (ogólnej powierzchnia działki - 0,12 ha) i 992/11 (ogólna powierzchnia działki - 8,26 ha), położone w miejscowości Ciężkowice, gmina Ciężkowice, z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą – usługi gastronomiczne, usługi handlowe (pamiątki). Wydzierżawiona nieruchomości będące przedmiotem przetargu, pozostaje własnością Gminy Ciężkowice i objęte są Księgami Wieczystymi nr TR2T/00213697/1 i TR2T/00100493/6 prowadzonymi przez IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie Sądu Rejonowego w Tarnowie.

Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy:
1.  działka nr 992/2 - 0,02 ha - z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą – usługi gastronomiczne, usługi handlowe (pamiątki),

2.  działka nr 992/11 - 0,03 ha - z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą – usługi gastronomiczne, usługi handlowe (pamiątki).

 

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego netto wynosi 1 500 zł miesięcznie.  Do stawki doliczony będzie podatek Vat. Czynsz waloryzowany będzie o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS, o ile będzie on dodatni. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1 845 zł brutto. Wadium powinno być wpłacone w kasie Urzędu Gminy Ciężkowice lub na konto Urzędu Gminy Ciężkowice: 09 8591 0007 0290 0000 2118 0020 najpóźniej do dnia 15 czerwca 2022 r.  

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy Ciężkowice lub wpłaty w kasie Urzędu Gminy. 

Przetarg odbędzie się 20 czerwca 2022 r., o godzinie: 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice, sala nr 13. 

Szczegółowe informacje przetargowe można uzyskać w pokoju nr 19, Urzędu Gminy Ciężkowice oraz na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/ugciezkowice oraz www.ciezkowice.pl 
 


 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu