Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Łódź, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184324

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt II Ns 113/22 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia udziału we własności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Niskiej 9 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 15 w obrębie W-26, o powierzchni 0,0446 ha, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi prowadzona jest księga wieczysta o nr LD1M/00133525/1. W zawiązku z powyższym wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowania i udowodnili swoje prawo do nieruchomości, zaznaczając że jeśli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże prawa, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono wykazana.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu