Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

USTKA, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184338

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD GMINY USTKA

URZĄD GMINY USTKA - Company Logo

ul. DUNINA 24
76-270 USTKA

Ustka, dnia 3 czerwca 2022 roku

 

GOR.6721.3.2019.KM

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Ustka

 

 

o przyjęciu dokumentu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr X/78/2001 Rady Gminy Ustka z dnia 30 listopada 2001 roku „w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka w obszarze obejmującym działki nr: 112/14 i 112/18, położone w miejscowości Przewłoka” w zakresie działek nr 112/30, 112/31, 112/22 oraz 112/23 położonych w obrębie geodezyjnym Przewłoka, gmina Ustka

 

            Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) informuję o przyjęciu dokumentu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr X/78/2001 Rady Gminy Ustka z dnia 30 listopada 2001 roku „w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka w obszarze obejmującym działki nr: 112/14 i 112/18, położone w miejscowości Przewłoka” w zakresie działek nr 112/30, 112/31, 112/22 oraz 112/23 położonych w obrębie geodezyjnym Przewłoka, gmina Ustka. Z treścią przyjętego dokumentu oraz jego uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76 – 270 Ustka, pok. nr 2, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.ustka.ug.gov.pl.

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję,
że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Gminy Ustka w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce RODO oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ustka.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych
w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu