Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

496 500,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Huszlew, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184349

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: oferty@inlex.pl 

Syndyk masy upadłości Urszuli i Jerzego Pietrzak – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki nieruchomość poprzez zbycie udziałów obojga małżonków  w wysokości ½ w każdy w nieruchomości opisanej w księdze wieczystej SI2S/00020443/0, stanowiącej lokal użytkowy i mieszkalny w kompleksie działek 878 i 881/2, położenie Huszlew 77A, powiat Łosicki, woj. Mazowieckie, z określeniem następujących warunków zbycia:

1.           Cena sprzedaży udziału nie może być niższa niż 496 500 zł o ile nieruchomości w całości przysługuje zwolnienie z podatku od towarów i usług, zaś w przeciwnym wypadku do ceny odpowiednio powinien być doliczony podatek od towarów i usług.

2.           Sprzedaż udziału nastąpi łącznie z pozostałymi udziałami w tejże nieruchomości wchodzącymi do masy upadłości drugiego współmałżonka, dla którego funkcję syndyka sprawuje również ta sama osoba syndyka, za taką samą cenę, by możliwe było zbycie całej nieruchomości jednemu nabywcy za cenę nie niższą niż 993 000,00 zł bez ptu.

3.           O zamiarze sprzedaży syndyk ogłosi w dzienniku ogólnopolskim oraz na portalu Otodom.pl

4.           Termin składania oferty syndyk zakreśli nie krótszy niż 30 dni od daty emisji ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim i w tym terminie należy składać oferty na adres: Kancelaria Syndyka Jerzego Sławka, 20-337 Lublin ul. Pogodna 36/11 lub oferty@ inlex.pl

5.           Na wypadek wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zarządzi licytację po uprzedniej wpłacie wadium w wysokości 10% ceny wskazanej w pkt. 1 powyżej.

6.           Na wypadek, gdyby nie doszło do wykreślenia obciążeń wskazanych w dziale IV KW SI2S/00020443/0, syndyk rozwiąże umowę przeniesienia własności lub dojdzie do zwrotnego przeniesienia własności, za zwrotem nabywcy całości skwitowanej przez masę upadłosci ceny.

7.           Koszty związane ze sprzedażą udziałów i ewentualnym rozwiązaniem umowy lub zwrotnym przeniesieniem własności w tym podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi zainteresowany nabyciem nieruchomości.

Osoby zainteresowane zakupem mogą pod adresem oferty@inlex.pl  uzyskać operat szacunkowy nieruchomości.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu