Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

250 500,00 PLN

Icon
Data publikacji

08.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Bliska Wola Kolonia, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184355

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MAGDALENY TŁOCZEK

ul. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO 10A/2
97-400 BEŁCHATÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

Syndyk ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym Aliny Kowalskiej  nieprowadzącej działalności gospodarczej i zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału w wysokości 1/3,w prawie  w prawie własności nieruchomości położonej w Bilskiej Woli Kolonii, gminа Sulejów, woj. łódzkie, skłаdаjącej się z dziаłki gruntu oznаczonej w obrębie 0005 numerem 79/1 o powierzchni 0,3810 hа, zаbudowаnej budynkiem nieczynnej mаsаrni wrаz z ubojnią orаz budynkаmi gospodаrczymi. Dlа nieruchomości prowаdzonа jest księgа wieczystа nr PT1P/00047997/2. Cena wywoławcza opisanego powyżej prawa wynosi 250.500,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy, pięćset) brutto. 

Z opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz Regulaminem przetargu można zapoznać się w Kancelarii Radcy Prawnego Magdaleny Tłoczek, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 10A/2,  97-400 Bełchatów, w poniedziałki i środy w godz. 9.00-15.00. Oględziny nieruchomości możliwe po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 571-381-721.

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie o formacie nie mniejszym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA PRZETARGOWA W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Aliny Kowalskiej V GUp 128/20 – NIE OTWIERAĆ” i na zasadach opisanych w Regulaminie przetargu, w terminie do dnia 23.06.2022 r., do godz. 15.00, na adres Kancelarii Radcy Prawnego Magdaleny Tłoczek wskazany powyżej. Oferty złożone niezgodnie z Regulaminem przetargu nie będą rozpatrywane. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 10.000,00 (dziesięć tysięcy) zł na rachunek bankowy masy upadłości Aliny Kowalskiej nr 43 1090 2705 0000 0001 2321 1581, w terminie do dnia 23.06.2022 r. Szczegółowe warunki wniesienia i zwrotu wadium określa Regulamin przetargu.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24.06.2022 r. o godz. 9.00, na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Słowackiego 5, sala XIII.    

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu na zasadach określonych w Regulaminie a także prawo unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu