Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŁÓDŹ, łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184384

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SPÓŁDZIELNA MIESZKANIOWA KAROLEW W ŁODZI

ul. BRATYSŁAWSKA 6 A
94-035 ŁÓDŹ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

sygn. akt III Ns 323/21

 

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny (Łódź, ul. dra Stefana Kopcińskiego 56) informuje, że przed Tutejszym Sądem prowadzone jest postępowanie w sprawie o sygnaturze akt III Ns 323/21, z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Karolew” w Łodzi z udziałem Gminy Łódź i Jarosława Wasielewskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Genowefie Wasielewskiej, z domu Pasiewicz, córce Stanisława i Marianny z domu Kazimierczak, urodzonej w Łodzi dnia 22 marca 1936 roku, zmarłej w Łodzi dnia 1 października 2020 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi przy ul. Bratysławskiej 10 m. 4.

W związku z powyższym wzywa się spadkobierców ustawowych w/w Genowefy Wasielewskiej, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

W szczególności poszukuje się syna spadkodawczyni – Jarosława Stanisława Wasielewskiego, urodzonego 27 lipca 1958 roku w Łodzi.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu