Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

153 500,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184008

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Mieszkania/domy

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Syndyk masy upadłości, 61-730 Poznań, ul. Młyńskiej 12/11

 

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości Lidii Łuczków – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XI GUp 498/20), zaprasza do składania ofert w trybie sprzedaży z wolnej ręki

udziałów wynoszących 1/2 w nieruchomości lokalowej położonej w Poznaniu, os. Powstań Narodowych 50, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO2P/00231613/9, wchodzących w skład masy, za najwyższą możliwą do uzyskania cenę. Cena wywoławcza udziału 1/2 wynosi 153 500 zł. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest hipotecznie na całości udziałów nieruchomości.

Wszelkie informacje dot. przedmiotu sprzedaży, udzielane są bezpośrednio w kancelarii syndyka, pod numerem telefonu lub mailowo: kancelaria.krecki@gmail.com.

Oferty spełniające wymagania określone w regulaminie sprzedaży należy składać w Kancelarii Syndyka w Poznaniu (61-730) przy ul. Młyńskiej 12/11, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, do godz. 14:00 ostatniego dnia składania ofert – liczy się data i godzina wpływu ofert do Kancelarii Syndyka.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie swobodę w wyborze ofert i prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu