Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

307 500,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Chludowo, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184010

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto Kancelaria nr VI w Poznaniu Adam Grzelaczyk zastępca asesor Sandra Dwojewska-Kriger zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

29 czerwca 2022 r. o godz. 1230

 w sali nr 148 w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w postaci stanowiącego własność dłużnika: Kurasz Piotra nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chludowie (gmina Suchy Las) przy ulicy Strumykowej 3 (numer działki 560/2) i posiadającej założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu o nr PO1P/00055253/2. Jest to nieruchomość o powierzchni 1.6900 ha zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami gospodarczymi. Nieruchomość jest sklasyfikowana jako nieruchomość rolna.

Wartość nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 410 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 307 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 41 000,00 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań  22 1020 4027 0000 1402 0394 7835.

Zgodnie z treścią art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Akta postępowania wraz z protokołem opisu i oszacowania, operatem szacunkowym tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika a przed samą licytacją w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu