Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŻYWIEC, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34183832

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W ŻYWCU

ul. KOŚCIUSZKI 39
34-300 ŻYWIEC

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE 

Przed Sądem Rejonowym w Żywcu Wydział I Cywilny pod sygnaturą I Ns 403/22 toczy się sprawa z wniosku Gminy Żywiec o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz wnioskodawcy położonej w Żywcu działki oznaczonej numerem 3802 o pow. 1,0710 ha, objętej jednostką rejestru nr G2, odpowiadającej parceli katastralnej l.kat. 1607/2 gminy katastralnej Zadziele, powstałej z podziału parceli l.kat. 1607 ujawnionej jako dobro publiczne w liczbie spisu I gminy katastralnej Zadziele. 

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, roszczących sobie pretensje do nieruchomości objętej wnioskiem, aby zgłosili w Sądzie Rejonowym w Żywcu swoje roszczenia do przedmiotowych nieruchomości w terminie trzech miesięcy od daty dokonania ogłoszenia pod rygorem pominięcia tych roszczeń w dalszym postępowaniu. 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu