Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

07.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Węgorzewo, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34184105

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Wierzytelności/ udziały

IRENA PYKAŁO

Węgorzewo

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Kancelarii Syndyka 12-100 Szczytno ul. Chrobrego 1/7, tel. 608 505 610, email: syndykszczytno@o2.pl

Syndyk Ireny Pykało tel. 608 505 610, email: syndykszczytno@o2.pl

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż udziału ¼ części nieruchomości gruntowej położonej w Węgorzewie

na działce gruntu nr 904 o pow. 2 321 m² zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. zabudowy 89 m²

opisanej w księdze wieczystej KW nr OL2G/00000823/7

za cenę wywoławczą 53 850,-zł,

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela kancelaria syndyka. Oferty pisemne zawierające dane oferenta, proponowaną cenę zakupu oraz dowód wpłaty wadium należy składać w kancelarii syndyka 12-100 Szczytno ul. Chrobrego 1/7 w zamkniętych kopertach z napisem „przetarg Węgorzewo”

w terminie do dnia 24-06-2022r. godz. 12. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24-06-2022r. o godz. 13. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacać na rachunek bankowy nr 02 1020 4753 0000 0102 0012 0238. Wadium oferenta, którego oferta została przyjęta będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez niego od zakupu wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu